Welkom op de site van het cursusbureau JGZ

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wil u als ouders graag ondersteunen bij het opvoeden van uw kinderen. Dit doen we door samen te kijken naar de ontwikkeling van uw kind(eren) en het geven van tips over opvoeden. Door informatie te geven over hoe u de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren en het gedrag van uw kind(eren) kunt sturen willen we bijdragen aan een positieve gezinssfeer en dat uw kind lekker in z’n vel zit. De tips over de opvoeding geven we onder andere in de vorm van themabijeenkomsten en opvoedcursussen. Op deze website vindt u informatie over de opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen die de JGZ organiseert en/of uitvoert.

 

Samenwerking:

De JGZ werkt samen met de CJG/LOES-loketten waar u terecht kunt voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Ook op de LOES-website (www.loes.nl) kunt u ons aanbod van cursussen en themabijeenkomsten vinden onder het kopje ‘agenda’.

U kunt zich op deze website ook inschrijven voor deelname aan één van de cursussen of themabijeenkomsten.

 

Deze website is ook bedoeld voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en andere instellingen die een koffieochtend, ouderavond e.d. willen organiseren voor hun ouders. Instellingen kunnen op deze website ons aanbod aan themabijeenkomsten vinden en een aanvraag doen. Mocht u een ander thema willen dan door ons wordt aangeboden dan kunt u contact met ons opnemen om te bespreken wat u zou willen.

 

Aanbod voor ouders

Selecteer hieronder de cursus van je keuze.

onderwerp
start in
in gemeente